Kruimelpad

Beslissing op het bezwaar van TNT tegen aanwijzing peer review accountant

Besluit van het college van de OPTA inhoudende ongegrond verklaring van het bezwaarschrift van TNT N.V. en Koninklijke TPG Post B.V. van 14 april 2006 tegen het besluit van het college van de OPTA van 13 april 2006 inhoudende de aanwijzing van Mazars Paardekooper en Hoffman N.V. als peer review accountant op grond van onderdeel 7.8 van het Besluit algemene richtlijnen post.