Kruimelpad

Boete wegenbouwbedrijven onderhandse aanbesteding gemeente Scheemda

NMa legt boete op aan vier wegenbouwbedrijven voor het maken van onderlinge afspraken rond onderhandse aanbesteding gemeente Scheemda.

De d-g NMa stelt in dit besluit vast dat Koninklijke Wegenbouw Stevin, Ballast Nedam, Gruno Wegenbouw en Koop Tjuchem artikel 6, eerste lid, Mw hebben overtreden door onderlinge afspraken omtrent hun inschrijfgedrag te maken. In het bijzonder hebben zij vertrouwelijke inschrijfprijzen uitgewisseld voorafgaand aan de aanbesteding van de Meerjaren Overeenkomst (een 3-jarige overeenkomst voor het onderhoud van wegen door de gemeente Scheemda aanbesteed op 20 mei 1998), de prijs van de laagste inschrijver vastgesteld en zijn zij overeengekomen dat drie van de vier een tegemoetkoming (de zogenaamde 20%-regeling) van KWS zouden ontvangen voor het prijsgeven van de opdracht ten gunste van KWS. Wegens voornoemde inbreuk heeft de d-g NMa een boete van EUR 308.000,- aan ieder van de vier betrokken ondernemingen opgelegd.

De vier genoemde bouwondernemingen hebben voornamelijk procedurele verweren naar voren gebracht n.a.v. het rapport. Deze kunnen onder meer als volgt worden samengevat:

Conform de Boeterichtsnoeren van de d-g NMa is bovenomschreven overtreding door de d-g NMa als een zeer zware overtreding gekwalificeerd. Aanbestedingsafspraken of 'bidrigging' worden in de Boeterichtsnoeren als zeer zware overtredingen gekwalificeerd. Dat betekent dat de d-g NMa een rekenfactor van 1,5 tot 3 kan toepassen. In het onderhavige geval heeft de d-g NMa gekozen voor een factor van 2,0.

In totaal heeft de d-g NMa aan de vier betrokken ondernemingen een boete van EUR 1,2 miljoen opgelegd.

 

 

Meer in deze zaak