Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Errata Besluit retailmarkten voor vaste telefonie

Op 21 december 2005 heeft het college van de Opta zijn besluit bekendgemaakt betreffende het opleggen van verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over amm op de retailmarkten voor vaste telefonie (OPTA/TN/2005/203468). Van dit besluit, waarin vertrouwelijke gegevens in de zin van de Wob zijn opgenomen, is ook een openbare versie gemaakt. Helaas is gebleken dat in een beperkt aantal gevallen, bij het 'vertalen' van de -exacte- marktaandelen uit de vertrouwelijke versie naar de -in bandbreedtes aangeduide- marktaandelen in de openbare versie, verschrijvingen hebben plaatsgevonden. Met deze brief informeert het college u over deze omissies.
 

Documenten

Errata Besluit retailmarkten voor vaste telefonie (PDF - 52.45 KB)