Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA maakt aanpak telemarketing bekend

Den Haag, 17 mei 2006. Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, gaat de regels die gelden voor telemarketing strenger handhaven. Telemarketing is het via de telefoon benaderen van individuen door bedrijven, goede doelen, of andere organisaties, om iets te verkopen of te vragen, bijvoorbeeld een donatie of lidmaatschap. Veel van deze telefoontjes voldoen niet, of niet geheel, aan de wettelijke eisen. Daarom gaat OPTA optreden, zodat in ieder telefoongesprek door de bellende organisatie actief de mogelijkheid wordt geboden niet langer gebeld te worden.

Collegevoorzitter Chris Fonteijn zegt: ‘Ondanks diverse initiatieven van de telemarketingbranche wordt de telecommunicatiewet nog niet goed genoeg nageleefd door een aantal partijen. De irritatie onder consumenten over dit soort telefoontjes is groot. Het gaat ons er om de telemarketing beter te maken, door de uitwassen te bestrijden. Wij rekenen hierbij ook op samenwerking met de diverse branche-organisaties’.

In de aanpak concentreert OPTA zich op de meest dringende overtredingen. In eerste instantie betreft het ‘koude telemarketinggesprekken’, waarbij de consument ongevraagd en volledig onaangekondigd wordt benaderd. Deze gesprekken wekken de grootste irritatie op. OPTA kan boetes tot maximaal EURO 450.000 opleggen. Nog deze zomer maakt OPTA bekend op welke wijze klachten kunnen worden ingediend.

Voor telemarketing, een vorm van direct marketing, geldt een ‘opt-out regime’, dat wil zeggen dat organisaties wel ongevraagd consumenten telefonisch mogen benaderen, maar dat de gebelde tijdens een telefoongesprek altijd de mogelijkheid moet worden geboden niet meer door de betrokken organisatie te worden gebeld. Dit moet door de bellende organisatie onvoorwaardelijk, onverkort en zonder kosten voor de gebelde worden geregistreerd en gerespecteerd. De branche heeft daartoe zelf initiatieven genomen, zoals de afmeldwebsite www.infofilter.nl, maar die werken niet in alle gevallen naar tevredenheid.

In de komende weken overlegt OPTA verder met de branche om haar handhaving zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de zelfregulering. Doel is dat beide elkaar versterken, zodat de consument minder overlast ervaart en telemarketingactiviteiten op de juiste wijze kunnen worden uitgeoefend.