Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod onderling vergoedingssysteemTelegiro

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen goedkeuring verleend aan de afspraak tussen een groot aantal banken om een onderling vergoedingssysteem op te zetten voor spoedbetalingen. Het systeem was aan de NMa ter beoordeling voorgelegd omdat onderlinge afspraken tussen concurrenten mededingingsbeperkend kunnen zijn. Volgens de voorgestelde regeling zouden de banken elkaar een vaste onderlinge vergoeding gaan betalen voor het informeren van de ontvanger van de spoedbetaling (dooradviseren genoemd). Deze dienst heeft de afgelopen 18 jaar zonder onderlinge vergoeding plaatsgevonden. De vergoeding tussen de banken zou nodig zijn om een spoedbetaling zonder "dooradvisering" te introduceren. De NMa heeft geoordeeld dat de banken niet afdoende hebben gemotiveerd waarom deze vergoedingsregeling noodzakelijk is. Daarnaast is onduidelijk of de consument wel meeprofiteert van mogelijke kostenbesparingen die de invoering van het systeem met zich mee zou brengen. De invoering van de onderlinge vergoeding zou zelfs tot hogere tarieven voor consumenten kunnen leiden.

Deze afwijzing houdt in dat de afspraak tot invoering van een onderlinge vergoeding voor spoedbetalingen onder het kartelverbod valt en derhalve verboden is. Het introduceren van spoedbetalingen zonder dooradvisering is wel toegestaan omdat dit de keuzemogelijkheden van de consument vergroot.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 3035 (PDF - 141.23 KB)