Kruimelpad

Besluit goedkeuring retail kostentoerekeningssysteem vaste telefonie

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft op 30 januari 2006 het kostentoerekeningssysteem voor retail vaste telefonie van KPN goedgekeurd. Het betreft de systematiek waarmee kosten worden toegerekend aan diensten. Volgens artikel 6a.13 van de Telecommunicatiewet is KPN als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht in vaste telefonie verplicht het kostentoerekeningssysteem ter goedkeuring voor te leggen aan het college van OPTA.