Kruimelpad

Mededeling over de tarieven nummerportabiliteit van KPN

Vanaf 1 januari 2006 beoordeelt het college de wholesale tarieven die KPN mag hanteren voor nummerporteringen op het vaste net niet meer zoals dat voorheen gebeurde. Voorheen werd het tarief goedgekeurd als onderdeel van de jaarlijkse toetsing van het kostentoerekeningssysteem. Nu dienen partijen met KPN over deze tarieven tot overeenstemming te komen met dien verstande dat de tarieven dienen te voldoen aan de wettelijk norm van redelijkheid.