Kruimelpad

Besluit marktanalyse wholesale toegang vaste openbare telefoonnetwerk

In het kader van de marktanalyse heeft het college van OPTA besluiten genomen over de markt voor wholesale toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk.