Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Handhavingsbesluit H01.05, inzake Rent a Switch

In dit besluit beoordeelt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) het gereguleerde deel van de Rent-a-Switch dienst zoals KPN Telecom BV (hierna: KPN) voornemens is deze dienst aan te gaan bieden. Het betreft een aanvullend dienstenaanbod waarmee wholesale klanten van KPN vaste telefoniediensten onder hun eigen naam kunnen aanbieden. Het college concludeert dat het gereguleerde deel van de Rent-a-Switch dienst voldoet aan de eisen van kostenorintatie als bedoeld in de Telecommunicatiewet zoals die gold voor 19 mei 2004 (hierna: Tw (oud)).
 

Documenten

Handhavingsbesluit H01.05, inzake Rent a Switch (PDF - 181.64 KB)