Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie OPTA op onjuiste berichtgeving dagblad Trouw

Hedenochtend stond op de voorpagina van dagblad Trouw een bericht met de titel ‘OPTA staat dure kabel-tv toe’. In het stuk wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het college van OPTA een standpunt heeft ingenomen over de hoogte van de kabeltarieven en van plan is kruissubsidies toe te staan.

OPTA heeft op 19 mei jongstleden bekend gemaakt de prijzen van de standaardpakketten voor televisie van de (grote) kabelmaatschappijen te willen onderzoeken, teneinde deze vast te stellen op het niveau van kostenoriëntatie (werkelijke kosten plus een kleine winstopslag). Deze aankondiging werd gedaan in het kader van de analyses van de markt voor de doorgifte van omroepsignalen. Het besluit is, zoals wettelijk verplicht, onderhevig geweest aan een uitgebreide consultatie van alle belanghebbenden in Nederland. OPTA heeft sommige van de bezwaren die zijn ingebracht overgenomen en verwerkt in het besluit. De volgende stap in het proces van definitief vaststellen van het besluit is om instemming te vragen van de Europese Commissie. Als de Commissie instemt wordt het besluit definitief vastgesteld door OPTA. Dat geeft vervolgens de juridische titel om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke kosten van de kabelmaatschappijen. Lopende dat onderzoek worden de kabeltarieven ‘bevroren’, zij mogen dan alleen met het percentage van de inflatie stijgen. Als eenmaal de kosten bekend zijn, kan OPTA de tarieven vaststellen.

Op dit moment weet OPTA niet wat de kosten van de kabelmaatschappijen zijn en is dus nog onbekend welke gevolgen dit mogelijk heeft voor de tarieven van het standaardpakket. Uitspraken over de door OPTA toegestane hoogte van de tarieven missen op dit moment dan ook elke feitelijke grond. OPTA stuurt de besluiten morgen ter goedkeuring naar de Europese Commissie en, afhankelijk van de instemming, verwacht OPTA rond begin december met het onderzoek naar de kosten te kunnen beginnen.

OPTA staat geen mededingingsbeperkende kruissubsidies toe. Kabelmaatschappijen mogen dan ook niet de kosten voor andere diensten, zoals telefonie of internet, noch die voor randapparatuur zoals decoders, verhalen op de abonnees met louter analoge televisie. De digitalisering van het (laatste deel) van het netwerk zelf, is een technologische vooruitgang die in volle gang is en die OPTA niet wil ontmoedigen. Goede infrastructuur maakt nieuwe diensten en technologische innovatie mogelijk en dat is in ieders belang. Het is naar het oordeel van OPTA dan ook redelijk om de kosten van dit beperkte deel van de digitalisering op te nemen in berekening van de relevante kosten van de kabelmaatschappijen. Het feitelijke effect daarvan op de hoogte van de kabeltarieven valt op dit moment nog niet te bepalen.