Kruimelpad

Uitspraak Rechtbank Rotterdam in gedingen tussen Versatel en Enertel vs. de gemeente Rijswijk o.b.v. art. 5.2 Tw