Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak Rechtbank Rotterdam in gedingen tussen Versatel en Enertel vs. de gemeente Rijswijk o.b.v. art. 5.2 Tw

Gedoogplicht instemmingsbesluit. De rechter stelt dat de werking van een instemmingsbesluit eindig is.