Kruimelpad

Beslissing op het bezwaar van KPN tegen het boetebesluit (JBOE04006) wegens overtreding van het bepaalde in artikel 38, eerste lid BOht (JB05008)

Bij besluit van 6 januari 2005 is aan KPN een boete opgelegd wegens overtreding van het in artikel 38 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie bepaalde. KPN heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Onderhavig besluit betreft de beslissing op dit bezwaar.