Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerkingsprotocol OPTA-CBP

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en het college van OPTA hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Op grond van de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens zijn beide colleges bevoegd om toezicht te houden op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens binnen de elektronische communicatiesector.

Lees meer over het protocol op Overheid.nl