Kruimelpad

Ontwerpbesluit gespreksdoorgiftediensten in het vaste openbare telefoonnetwerk

OPTA publiceert de uitkomsten van de marktanalyses Vaste Telefonie. De analyse betreft de marktafbakening, de bepaling van partijen met aanmerkelijke marktmacht, alsmede de aan deze partijen op te leggen verplichtingen.