Kruimelpad

Ontwerpbesluit Wholesale-breedbandtoegang – markt 12

OPTA publiceert de uitkomsten van de marktanalyses Breedband. De analyse betreft de marktafbakening, de bepaling van partijen met aanmerkelijke marktmacht, alsmede de aan deze partijen op te leggen verplichtingen.