Kruimelpad

Ontwerpbesluit Ontbundelde toegang tot de aansluitlijn ten behoeve van de levering van breedband en spraakdiensten – markt 11

OPTA publiceert de uitkomsten van de marktanalyses Breedband. De analyse betreft de marktafbakening, de bepaling van partijen met aanmerkelijke marktmacht, alsmede de aan deze partijen op te leggen verplichtingen.