Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete OSB voor afgeven prijsverhogingspercentages aan branche

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in totaal voor bijna EUR 17 miljoen (EUR 16.975.550) boetes opgelegd aan de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de schoonmaakbedrijven Gom, Asito en CSU vanwege het afgeven van prijsverhogingspercentages aan de branche. De individuele boetes zijn: OSB EUR 2.000.000, Gom Schoonhouden B.V. EUR 4.415.000, Asito B.V. EUR 6.993.550, CSU Total Care B.V.EUR 3.567.000.

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

  1. ziet ten aanzien van ISS Nederland B.V., Basita Beheer B.V., Dolmans Reconditionering Zuid B.V., Dokter Schoonmaakorganisatie B.V., Van Leeuwen Schoonmaak B.V., Van Pelt Reiniging B.V., Rimaro Beheer B.V., Team Work B.V., Vebego International B.V., VSP Beheer B.V. en Westex & Partners B.V. af van het opleggen van een sanctie;
  2. stelt vast dat OSB artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet heeft overtreden door het nemen van besluiten inzake prijsverhogingen in de periode van 1998 tot en met 2000;
  3. stelt vast dat Gom Schoonhouden B.V., Asito B.V. en CSU Total Care B.V. artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet hebben overtreden doordat zij hebben deelgenomen aan het besluit van OSB inzake tussentijdse prijsverhoging en doordat zij ten aanzien van hun prijzen hun feitelijke gedragingen onderling hebben afgestemd in de periode juli 2000 tot en met december 2000;
  4. rekent de onder b) bedoelde overtreding toe aan OSB statutair gevestigd te 's Hertogenbosch;
  5. rekent de onder c) bedoelde overtreding toe aan respectievelijk Gom Schoonhouden B.V. statutair gevestigd te Schiedam, Asito B.V. statutair gevestigd te Almelo en CSU Total Care B.V. statutair gevestigd te Uden;
  6. legt een boete op ten belope van EUR 2.000.000 ,-- aan OSB wegens voornoemde overtreding;
  7. legt een boete op ten belope van EUR 4.415.000 ,-- aan Gom Schoonhouden B.V. wegens voornoemde overtreding;
  8. legt een boete op ten belope van EUR 6.993.550 ,-- aan Asito B.V. wegens voornoemde overtreding;
  9. legt een boete op ten belope van EUR 3.567.000 ,-- aan CSU Total Care B.V. wegens voornoemde overtreding;
 

Bijlagen

Boete OSB voor afgeven prijsverhogingspercentages aan branche (PDF - 459.49 KB)