Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Resultaten eerste jaar spambestrijding positief

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, is tevreden over de resultaten van haar inspanningen op het terrein van de het bestrijden van spam. Jens Arnbak, collegevoorzitter van OPTA, stelt: ‘de resultaten van het eerste jaar spambestrijding zijn positief, evenals de toenemende internationale samenwerking op dit terrein’. Verschillende, onafhankelijke organisaties hebben vastgesteld dat de hoeveelheid spam uit Nederland het afgelopen jaar significant is afgenomen. OPTA is sinds de inwerkingtreding van de vernieuwde telecommunicatiewet, op 19 mei 2004, belast met de bestrijding van deze ongewenste berichten.

OPTA’s speciale website, www.spamklacht.nl, werd gedurende het afgelopen jaar 48.168 keer bezocht. In totaal werden 7114 klachten ingediend. Het grootste deel, 5996 klachten, betrof spam per email. Met name over hypotheken, medicijnen en erectie-pillen, kantoorartikelen, DVD’s en replica-merkhorloges. De tweede categorie in omvang was spam per SMS, waarover 526 klachten werden ontvangen, onder andere over horoscoop-berichten, moppen en ringtones. Over spam per fax kwamen 235 klachten binnen.

Mede naar aanleiding van de ingediende klachten legde OPTA vier boetes op en werden 21 waarschuwingen uitgedeeld. Van de in totaal 47 opgestarte onderzoeken werden er zeven afgerond zonder dat er een sanctie werd opgelegd. De overige zaken lopen nog of zijn aan buitenlandse zusterorganisaties overgedragen.

Spam is bij uitstek een internationaal verschijnsel. OPTA werkt daarom in toenemende mate samen met buitenlandse toezichthouders, zoals de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Sinds kort wordt meegewerkt aan een educatieve campagne tegen het gebruik van ‘zombiecomputers’. Dit zijn PC’s van gewone consumenten, waarop door spammers wordt ingebroken en vervolgens spamberichten worden verstuurd. De spamverstuurder blijft zo verborgen, terwijl de eigenaar van de PC zich niet bewust is van dit misbruik van zijn computer. Op initiatief van de FTC zijn in meer dan 20 landen Internet Service Providers aangeschreven om hen op het probleem te wijzen en op te roepen (technische) maatregelen tegen zombiecomputers te nemen en hun klanten actief en goed voor te lichten over hoe zij hun PC beter kunnen beschermen.

Hugh Stevenson, associate director van FTC’s afdeling voor internationale consumentenbescherming zegt: ‘We hebben veel waardering voor OPTA’s bijdrage aan deze campagne. Het is een goed voorbeeld van de toenemende samenwerking tussen FTC en OPTA bij de bestrijding van spam’.