Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod Amsterdam Schiphol Pijpleiding

NMa concludeert dat geen sprake is van een mededingingsbeperking op de markten voor Kerosine op Schiphol. Ontheffing wordt afgewezen.

Achtergrond/Feiten

De aanvoer van kerosine vond plaats via boottransport over de Oostelijke Ringvaart en via een Rotterdamse pijpleiding (hierna: DPO), die in handen is van de overheid. Ten aanzien van het boottransport heeft de overheid in het kader van veiligheid en milieu besloten dat deze methode van transport verboden werd. De DPO bestaat nog en is nog in gebruik.

Aangezien de DPO onvoldoende capaciteit had om voldoende kerosine naar Schiphol te vervoeren hebben verschillende oliemaatschappijen die kerosine leveren op de luchthaven Schiphol, besloten gezamenlijk Amsterdam Schiphol Pijpleiding (hierna: ASP) op te zetten. De toetreding tot ASP voor derden is mogelijk. Voorts is het mogelijk om een 'doorzetovereenkomst' te sluiten zodat derden hun kerosine via ASP aan Schiphol kunnen leveren.

In de overeenkomst die samenhangt met de oprichting van ASP is een non-concurrentiebeding en een doorzetverplichting opgenomen.

Beoordeling

Allereerst is, in het licht van artikel 27, lid c Mw, bepaald dat sprake is van een samenwerkingsverband en niet van een concentratie. (Aangezien sprake is van coördinatiegevaar). Vervolgens wordt, overeenkomstig de Richtsnoeren Horizontalen, uitgelegd welke beperkingen een JV met zich mee kan brengen. Om in casu de beperkingen te bepalen wordt ingegaan op de markt. Deze wordt, gezien de uitkomst van de beoordeling, in het midden gelaten. Uitgegaan wordt van de meest enge markten: de markt voor het aanbieden van een transportmodaliteit voor het vervoer van kerosine naar de luchthaven Schiphol en de markt voor het aanbieden van kerosine op de luchthaven Schiphol.

Op beide markten wordt geen mededingingsbeperking aanwezig geacht. Ten aanzien van het concurrentiebeding en de doorzetverplichting wordt opgemerkt dat dit niet met zich meebrengt dat sprake is van een mededingingsbeperking.

 

 

Bijlagen

Besluit ontheffing kartelverbod Amsterdam Schiphol Pijpleiding (PDF - 138.89 KB)