Kruimelpad

Beslissing op het bezwaar van SNT Connect B.V. tegen het besluit in verband met ontheffingsverzoek Boht (JB04118)

Het college van OPTA verklaart het bezwaarschrift van SNT Connect BV tegen de afwijzing om ontheffing op basis van artikel 39 Boht ongegrond.