Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidskader remedies voor mededingingsproblemen in de retailmarkt: te lage prijzen, bundeling en non-discriminatie

OPTA geeft in het in deze notitie beschreven beleidskader aan hoe hij voornemens is de vereisten uit de Telecommunicatiewet te interpreteren en toe te passen met betrekking tot het opleggen van verplichtingen voor mededingingsproblemen in de retailmarkt, aangaande te lage prijzen, ongeoorloofde bundeling en ongeoorloofde prijsdiscriminatie.
 

Documenten

Beleidskader remedies voor mededingingsproblemen in de retailmarkt: te lage prijzen, bundeling en non-discriminatie (PDF - 227.49 KB)