Kruimelpad

Onderzoek

Marktdefinitie Afwikkeling gesprekken op mobiele netten

01-08-2002

Tegen de achtergrond van de hoogte van de mobiele afwikkeltarieven is de NMa in 2001 een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van Artikel 24 van de Mededingingswet door de mobiele operators. Dit artikel bepaalt dat het ondernemingen verboden is misbruik te maken van een economische machtspositie.