Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Parenco vs Continuon

In juli 1999 heeft Parenco een klacht ingediend tegen N.V. Continuon Netbeheer i.o. (Continuon). Parenco stelt Continuon geweigerd zou hebben in overleg te treden over de mogelijkheden om elektriciteit af te nemen op het door Parenco gewenste spanningsniveau van 150 kV en om inzicht te geven in de tarieven die Continuon berekent voor elektriciteitsafname op dat spanningsniveau. Hierdoor zou Continuon misbruik hebben gemaakt van haar economische machtspositie. Deze klacht is afgewezen omdat uit het feitencomplex in deze zaak misbruik niet aannemelijk is geworden (daargelaten de vraag of Continuon beschikte over een economische machtspositie).

 

Bijlagen

Besluit in zaak 1412 (PDF - 137.15 KB)