Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht FHRS over misbruik machtspositie CR Delta

 

Zowel het Fries Hollands Rundvee Stamboek (FHRS) als CR Delta bieden stamboekcertificaten (nodig voor de export van runderen) aan. Om deze te kunnen maken zijn gegevens uit het NRS-informatiesysteem (een grote databank met rundergegevens) nodig. CR Delta is de eigenaar van deze databank.

FHRS klaagt over twee gedragingen van CR Delta, die naar haar mening in strijd zijn met artikel 24 Mw. Ten eerste klaagt FHRS over de weigering van CR Delta gegevens uit het NRS-informatiesysteem elektronisch aan te leveren. Ten tweede is het FHRS van mening dat de tarieven die CR Delta hanteert voor haar stamboekcertificaten onbillijk laag zouden zijn waardoor het FHRS uit de markt wordt gedrukt.

Met betrekking tot het eerste deel van de klacht is na onderzoek gebleken dat CR Delta de gegevens weigert te leveren aan het FHRS omdat deze op haar beurt weigert voor deze gegevens een zakelijke vergoeding te betalen. Dit deel van de klacht is langs de Bronner-lijn beoordeeld. Gebleken is dat er in ieder geval een objectieve rechtvaardiging bestaat voor de weigering.

Met betrekking tot het tweede deel van de klacht is gebleken dat de tarieven die CR Delta hanteert niet als onbillijk laag (AKZO-toets) kunnen worden aangemerkt.