Kruimelpad

Besluit inzake een geschil tussen KPN en Versatel met betrekking tot afwikkeltarieven (FTA-tarieven)

Het geschil heeft betrekking op de vaste terminating tarieven (FTA-tarieven) die KPN dient te betalen voor het afwikkelen op het netwerk van een andere aanbieder van verkeer dat op haar eigen netwerk begint. Het college oordeelt dat de tarieven van Versatel sinds september 2003 onredelijk hoog zijn en verplicht Versatel nieuwe tarieven met KPN overeen te komen.