Kruimelpad

Beslissing op het bezwaar van KPN Telecom BV inzake geschil WPS II (wholesale preselection)

KPN heeft bezwaar gemaakt tegenhet besluit van het college dat aanbieders van carrier preselectie toegang moeten krijgen tot het operated controlled model (OCM), zonder dat de aanbieders schriftelijke overeenkomsten met hun eindgebruikers gesloten hebben.