Kruimelpad

Oordeel uitvoering postvestigingenbeleid 2003

Het college van Opta heeft getoetst of TPG voldoet aan de eisen die gesteld worden in het het postvestigingenbeleid 2001-2005. In 2003 voldeed TPG in belangrijke mate aan de kwaliteitseisen.