Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA maakt snel overstappen DSL-breedbandinternet mogelijk

Het college van Opta, de toezichthouder voor de post- en telecommunicatiemarkt, vindt dat het overstappen tussen breedbandinternet(DSL)-aanbieders sneller moet verlopen. Momenteel kan de wachttijd voor de overstap oplopen tot meer dan een maand, waarin de gebruiker vaak geheel zonder DSL-verbinding zit. Daarvoor is echter geen technische noodzaak. In de situatie die Opta voor ogen staat wordt de onderbreking in de praktijk teruggebracht tot maximaal enkele uren. Doordat het overstapproces nu zo lang duurt, is het in de praktijk voor veel klanten moeilijk van DSL-aanbieder te wisselen, ondanks meer aantrekkelijke aanbiedingen en diensten van andere aanbieders.

De DSL-aanbieders BBNED, Tiscali en Versatel verzochten OPTA om KPN te manen mee te werken aan het gemakkelijker overstappen. KPN is in de breedbandmarkt zowel de leverancier van aansluitlijnen (zogenaamde ‘ontbundelde lijnen’), als zelf ook één van de DSL-aanbieders. De wachttijd werd in de meeste gevallen veroorzaakt doordat KPN weigerde de benodigde overzettingen in de centrales uit te voeren, zolang niet alle DSL-aanbieders een onderlinge overeenkomst hadden gesloten over het overstapproces. Het bedrijfsonderdeel van KPN dat DSL aanbiedt belemmerde vervolgens de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst. De aanvragers hebben daarom OPTA verzocht KPN in de rol van leverancier van aansluitlijnen toch te verplichten om mee te werken aan het overstappen.

OPTA heeft besloten dat KPN de migraties van ontbundelde aansluitlijnen onvoorwaardelijk dient uit te voeren. De partijen die hierom vragen moeten wel van tevoren schattingen van het aantal overzettingen aanleveren aan KPN. Dit is nodig om de korte overzettermijnen te garanderen. Daarbij moet de overnemende partij de ‘oude’ DSL-aanbieder vooraf informeren over het tijdstip en achteraf over de voltooiing van de overzetting.

Door het besluit wordt de marktwerking in dit deel van elektronische communicatiesector bevorderd. Daar profiteren alle partijen van, ook KPN in haar rol als DSL-aanbieder.

Door deze eenvoudige migratiemogelijkheid wordt het voor DSL-aanbieders makkelijker om naast internetdiensten ook telefoniediensten te leveren, bijvoorbeeld via het internet. De overstaptermijn is daarvoor nu nog een grote hindernis. De keuzemogelijkheid voor eindgebruikers van telefonie en telefonie-aansluitingen wordt dus vergroot.