Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA: belbedrijven moeten consument beter beschermen tegen slamming

Belbedrijven op het vaste net moeten strengere maatregelen nemen om slamming te voorkomen. Dat heeft OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, bepaald. Bij slamming verandert een consument van telefonie-aanbieder zonder daarvoor toestemming te hebben gegeven. Daardoor ontvangt die consument soms rekeningen van bedrijven waarmee hij geen contract heeft.

OPTA vindt slamming een klein, maar hardnekkig probleem. Ieder geval van slamming is er n teveel. De betrokken marktpartijen, KPN Telecom B.V. en aanbieders van CarrierPreSelectie (CPS), hebben de afgelopen maanden getracht om in onderling overleg tot de vaststelling van een aangescherpte gedragscode te komen, die voldoende waarborgen tegen slamming biedt. Volgens OPTA is dat niet voldoende gelukt.

Naar aanleiding van een geschil met KPN dat CPS-aanbieders verleden jaar bij OPTA hebben ingediend, heeft OPTA besloten aangescherpte maatregelen tegen slamming te nemen. De belangrijkste zijn:

  • Belbedrijven dienen consumenten beter te informeren over de regels rond CPS. De bedrijven moeten hun klanten voorzien van een telecombijsluiter met essentile informatie.
  • Met behulp van gerichte steekproeven wordt gecontroleerd of CPS aanbieders en KPN Telecom zich aan de regels houden.
  • Belbedrijven die aan slamming doen krijgen voortaan sancties opgelegd.

OPTA heeft daarnaast bepaald dat KPN Telecom B.V. niet mag eisen dat CPS-aanbieders een schriftelijk contract sluiten met hun klant, voordat er tot overzetting van de klant wordt overgegaan. Dat zou teveel afbreuk doen aan de mogelijkheid van eindgebruikers om snel en gemakkelijk over te stappen op een andere aanbieder. De maatregelen zijn conform de richtsnoeren Bijzondere Toegang en Slamming die OPTA op 27 november 2003 vaststelde.