Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA treedt op tegen slamming

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft KPN Telecom B.V. opgedragen maatregelen tegen slamming te nemen. Bij slamming verandert de consument zonder toestemming te geven van telefonie-aanbieder. Slamming is een klein, maar hardnekkig probleem. OPTA vindt elk geval van slamming er een teveel en zit daarom alle betrokken partijen dicht op de huid.

OPTA heeft besloten dat de groothandelsdivisie van KPN voortaan moet controleren of een telefoonnummer dat omgezet moet worden daadwerkelijk van de betrokken beller is. Vooral als een beller gebruik wil maken van carrier preselectie (CPS) is dit van belang. KPN moet het opgegeven telefoonnummer vergelijken met postcode en huisnummer van de abonnee. Komen die niet overeen, dan mag de omzetting niet plaatsvinden. Het besluit van OPTA werpt een dam op tegen deze ongewenste omzettingen.

Marktpartijen treden zelf ook op tegen slamming. CPS-aanbieders en KPN hebben binnen het telecom-overlegorgaan FIST op hoofdlijnen een akkoord bereikt over aanscherping en uitbreiding van de bestaande gedragscode rond het overzetten van nummers. Er zijn onder andere strengere normen voor telemarketing afgesproken en er wordt een regeling voor schadeloosstelling voor gedupeerde consumenten opgezet.

OPTA vindt dit een goede ontwikkeling, maar maakt zich tegelijkertijd ook zorgen. KPN Telecom eist namelijk van concurrenten dat consumenten die van aanbieder willen wisselen, dat vooraf via een papieren formulier bevestigen. Mondelinge overeenkomsten, onder andere via telemarketing, zouden dan niet meer geldig zijn. Het effect van deze actie is dat KPN het consumenten minder gemakkelijk maakt om over te stappen naar een andere aanbieder. Tegelijkertijd werpt KPN een drempel op voor nieuwe aanbieders. Gedupeerde marktpartijen kunnen geschillen hierover voorleggen aan OPTA.

OPTA houdt de ontwikkelingen rond slamming nauwlettend in de gaten, opdat de consument beschermd wordt en de marktwerking in de telecommunicatie gewaarborgd blijft.