Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

KPN's gratis internetbod aan scholen voldoet aan telecomregels

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft geen bezwaar tegen het aanbod van KPN aan scholen voor de gratis aanleg van snelle internetverbindingen. OPTA komt tot dit oordeel na een onderzoek dat eind september op eigen initiatief werd ingesteld. Op basis van de informatie die onder andere door KPN ter beschikking is gesteld concludeert OPTA dat er onder de huidige telecommunicatiewetgeving geen aanleiding bestaat om KPN beperkingen op te leggen met betrekking tot dit aanbod.

Momenteel behandelt het parlement een nieuwe Telecommunicatiewet. Gelet op de ontwikkelingen in de markt acht OPTA de kans klein dat er op basis van de nieuwe Telecommunicatiewet wel regulerende maatregelen worden opgelegd ten aanzien van de prijsstelling naar scholen, gedurende de driejarige looptijd van het aanbod.

Verleden week werd onder andere in de pers bekend dat nl.tree, Priority Telecom Netherlands B.V. en Easynet Group Nederland B.V. OPTA hebben verzocht om maatregelen aan KPN op te leggen met betrekking tot het scholenaanbod. Volgende week lichten deze partijen hun verzoek nader toe, waar OPTA in deze aparte procedure een besluit neemt.