Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA registreert eerste aanbieder elektronische handtekeningen

De rechtszekerheid in het elektronische verkeer wordt verbeterd. De registratie door OPTA van een aanbieder van elektronische handtekeningen is het sluitstuk in een nieuw stelsel dat het vertrouwen in elektronisch zakendoen moet bevorderen. Prof. dr J.C. Arnbak, voorzitter van het college van OPTA, heeft vandaag het registratiebesluit overhandigd aan PinkRoccade Infrastructure Services, B.V.. Hiermee is PinkRoccade het eerste bedrijf in Nederland dat geregistreerd is om elektronische handtekeningen uit te geven met dezelfde rechtskracht als een handgeschreven handtekening.

Het is de eerste maal dat OPTA een aanbieder registreert sinds het van kracht worden van de Wet Elektronische Handtekening, in mei dit jaar. De registratie en het toezicht op de bedrijven die certificaten voor elektronische handtekeningen uitgeven is een nieuwe taak van OPTA. In het wettelijke systeem rondom elektronisch zakendoen dragen diverse partijen bij aan het vergroten van het vertrouwen van de eindgebruikers. OPTA is een schakel in die keten.

Volgens de nieuwe wet moet een elektronische handtekening aan diverse betrouwbaarheidseisen voldoen, alvorens wettelijk gelijk te worden gesteld aan de handgeschreven handtekening op papier. Bedrijven en organisaties die een dergelijke elektronische handtekening willen gebruiken, moeten deze aanvragen bij een certificatiedienstverlener, zoals PinkRoccade. De certificatiedienstverlener staat ervoor in dat de e-handtekening daadwerkelijk afkomstig is van de verzender. Ook garandeert hij dat het document onderweg op het internet niet is veranderd.

Certificatiedienstverleners zoals PinkRoccade zijn verplicht zich bij OPTA te registreren. Dat kan op twee manieren: mét of zonder keurmerk.

Route met keurmerk

De route met keurmerk houdt in dat een certificatiedienstverlener zich laat certificeren door een organisatie die daarvoor speciaal door de minister van Economische Zaken is aangewezen. OPTA voert bij deze route slechts een beperkte toets uit voor zij tot registratie overgaat. PinkRoccade heeft voor deze route gekozen. Doordat in deze procedure systematisch wordt nagegaan of aan alle eisen wordt voldaan mag de certificatiedienstverlener het TTP.NL-keurmerk van het Electronic Commerce Platform Nederland voeren.

Route zonder keurmerk

De route zonder keurmerk betekent dat een certificatiedienstverlener een aanvraagformulier invult en vervolgens bij OPTA indient. OPTA controleert aan de hand daarvan of de aanvrager aan de wettelijke eisen voldoet.

Uit het feit dat een certificatiedienstverlener geregistreerd is bij OPTA mag worden afgeleid dat er aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Registratie bij OPTA betekent echter uitdrukkelijk niet dat OPTA instaat, of aansprakelijk is, voor de feitelijke kwaliteit van een certificatiedienstverlener. Na registratie ziet OPTA erop toe of de certificatiedienstverlener aan de eisen van de wet blijft voldoen. OPTA is bevoegd om de registratie te beëindigen indien de certificatiedienstverlener niet aan de wettelijke eisen voldoet.