Kruimelpad

Beslissing op bezwaar inzake geschil Tiscali KPN over bitstroomtoegang

Het college handhaaft de verplichting voor KPN om bijzondere toegang te verlenen in de vorm van bitstroom. het college acht zich bevoegd en acht het verzoek van Tiscali redelijk. Op het punt van het tarief wordt KPN gevolgd, dit tarief dient voorlopig te zijn.