Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Stellingen Centrale Ondernemingsraad KPN zijn onjuist

Naar aanleiding van het vanochtend verschenen persbericht van de Centrale Ondernemingsraad van KPN deelt OPTA het volgende mee:

OPTA: STELLINGEN CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD KPN ZIJN ONJUIST

Uit het persbericht van de Centrale Ondernemingsraad van KPN blijkt, dat er bij de COR diverse misverstanden leven.

De COR stelt ten onrechte dat het besluit van OPTA op termijn negatieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid. Het bedrag aan inefficinte kosten dat KPN - zo lang het de efficiency niet verbetert - voor eigen rekening moet nemen is heel beperkt. Verreweg het meeste belverkeer op KPN's net is van eigen klanten, en daarop worden ruime rendementen behaald. Overigens groeit de werkgelegenheid in de telecomsector als geheel al jaren als gevolg van de introductie van concurrentie.

De gewraakte tariefreductie geldt slechts voor 12% van alle verkeer op het net van KPN en vertegenwoordigt een verwaarloosbare 0,07% van de totale omzet van het bedrijf. In alle andere segmenten is KPN meer dan afdoende in staat om haar kosten goed te maken en ook hoog rendement te behalen. Terecht zag KPN geen noodzaak om haar winstverwachting naar beneden toe bij te stellen.

De wet laat KPN vrij om kwaliteit en kosten van haar netwerk zo hoog te maken als zij zelf wil. Maar nodeloos hoge of inefficinte kosten ('gold plating'), al dan niet gerfd uit het monopolietijdperk, mogen niet aan concurrenten worden doorberekend. OPTA, evenals de andere toezichthouders in de EU, zeeft die eruit door te berekenen wat de netwerkkosten zouden zijn als het net, onder druk van marktkrachten, op een afdoende efficint niveau zou zijn uitgevoerd. Het gaat dan echter niet om levering onder "de" kostprijs, maar levering onder KPN's zelf in het verleden gekozen, inefficinte kostenniveau.

Aan KPN is vervolgens de keuze om de efficiency van het netwerk te verbeteren of om de kosten, die niet afgewenteld mogen worden, zelf voor haar rekening te blijven nemen. Als KPN het niet eens is met de berekening van wat een sober netwerk zou kosten, dan kan zij daartegen bij OPTA bezwaar en vervolgens bij de rechter beroep aantekenen.

De stelling dat het marktaandeel in de visie van OPTA terug zou moeten tot vijftig procent is onjuist. Het enige dat kan worden gesteld is dat volgens de Europese en Nederlandse wet de verplichtingen die aan een marktpartij worden opgelegd, zwaarder zijn naarmate het marktaandeel boven de vijftig procent ligt. Dan dwingt OPTA die verplichtingen af. Doel van OPTA is om eerlijke en transparante concurrentievoorwaarden voor concurrenten van KPN te bewerkstelligen zodat de consument kan kiezen.