Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Purva

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

- stelt vast dat de in randnummer 27 van het onderhavige besluit omschreven gedraging een overtreding oplevert als bedoeld in artikel 75, eerste lid, Mw;

- stelt vast dat de overtreding is begaan door EDON Groep B.V. en aan haar kan worden toegerekend;

- legt een boete op van EUR 22.500 aan EDON Groep B.V.;

- bepaalt dat de onder c) vastgestelde geldboete overeenkomstig artikel 81, juncto artikel 67, eerste lid, Mw binnen dertien weken na verzending van dit besluit in Euro's moet worden betaald door storting op bankrekeningnummer 19.23.24.233 ten name van de Nederlandse Mededingingsautoriteit te Den Haag onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt overeenkomstig artikel 67, tweede lid, Mw deze geldboete vermeerderd met de wettelijke rente.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 3182 (PDF - 138.01 KB)