Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Akkoord tussen OPTA en KPN: wegnemen barrieres leidt tot meer tariefvrijheid

KPN neemt een groot aantal barrières weg die de toegang voor concurrenten tot de telecommarkt belemmeren. OPTA versoepelt op grond daarvan de huidige strenge beperkingen waaraan KPN’s tarieven voor vaste telefonie nu zijn onderworpen. KPN mag vanaf 1 juli 2002 de tarieven met maximaal het inflatiepercentage laten stijgen. Of de tarieven stijgen, hangt af van de concurrentie die KPN ondervindt op de markt.

Op 1 augustus ontstaat ook voor lokale telefonie de mogelijkheid voor concurrenten om rendabel telefoondiensten aan te bieden. Consumenten krijgen ook daar een reële keuze. Bij tariefs-verhogingen kunnen KPN-klanten dan desgewenst overstappen naar een andere aanbieder. Aan de tariefvrijheid van KPN is wel een grens gesteld: tariefstijgingen mogen niet verder gaan dan de inflatie. Door kostenreducties kan KPN binnen die vrijheidsgrenzen zijn winstmarges trachten te verbeteren.

Veel barrières voor concurrentie weggenomen

Op 1 juli loopt het voor KPN in 1999 ingestelde prijsplafond af. Dat schreef voor dat de tarieven elk jaar verplicht met een zeker percentage moesten dalen. Dit omdat KPN nog te veel winst maakte op de diensten waarvoor onvoldoende concurrentie bestond.

In de afgelopen maanden heeft OPTA er veel werk van gemaakt om de toegang tot het vaste net van KPN substantieel te verbeteren. Met name de mogelijkheden om op lokaal niveau te concurreren zijn sterk verbeterd. De volgende maatregelen heeft OPTA genomen om de toegang tot het net te verbeteren:

Beter aanbod voor lokale interconnectie

KPN heeft een beter aanbod voor interconnectie op het niveau van de nummercentrale in de markt gezet. Dit betekent dat andere aanbieders nu op een lager niveau in het netwerk van KPN kunnen insteken waardoor hun interconnectiekosten lager worden.

Meer mogelijkheden voor carrier preselectie

KPN maakt het voor aanbieders van carrier preselectie makkelijker om nieuwe klanten aan te melden. Verder wordt lokaal bellen via cps mogelijk. Per 1 augustus lokaal kunnen gebruikers met al hun telefoonverkeer bij een andere aanbieder terecht.

Lagere tarieven voor gebruik van het net van KPN

Om een gelijkwaardige uitgangspositie te creëren dient KPN tegen dezelfde voorwaarden en tarieven bij zichzelf in te kopen als haar concurrenten. Het betekent dat KPN op evenredige wijze moet bijdragen in de kosten van het organisatie-onderdeel dat groothandelsdiensten aan marktpartijen verkoopt.

Nieuw aanbod van groothandelshuurlijnen

Huurlijnen worden gebruikt als bouwstenen in het netwerk van andere aanbieders en om klanten direct op een net aan te sluiten. Voor andere marktpartijen doet KPN nu een nieuw groothandels-aanbod van huurlijnen tegen lagere prijzen.

De verbeterde mogelijkheden voor toegang tot het KPN-net geven een belangrijke impuls aan de concurrentie in de telefoniemarkt. Andere aanbieders krijgen meer mogelijkheden om eindgebruikers aantrekkelijke aanbiedingen te doen in de concurrentie met KPN. Consumenten krijgen dus meer keuzemogelijkheden. Hierdoor is sterke bemoeienis met de telefoontarieven van KPN niet meer nodig en kan worden volstaan met een tariefplafond om buitensporige prijsstijgingen te voorkomen. Het komt er op neer dat KPN de jaarlijkse stijging van de kosten, ter grootte van maximaal de inflatie, mag doorberekenen in de telefoontarieven, maar meer ook niet.

OPTA loopt met het besluit vooruit op Europese regelgeving die uiterlijk juli volgend jaar in de EU-lidstaten ingevoerd moet zijn. De regels van de EU bepalen hoe de telefoontarieven voor de komende jaren dienen te worden gereguleerd. De toezichthouder moet zich zoveel mogelijk richten op de groothandelsdiensten (wholesale) die door concurrenten worden afgenomen bij de vroegere monopolist. Als deze groothandelsdiensten goed beschikbaar zijn tegen redelijke prijzen, dan zijn ook concurrenten in staat de eindgebruiker goede aanbiedingen te doen.

Met de hier beschreven maatregelen is een belangrijke mijlpaal bereikt in de afstemming tussen groothandels- en consumenten