Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar inzake geschil G.25.01, art. 5.7, eerste lid, TW tussen gemeente 's-Gravenzande en KPN Telecom

KPN Telecom B.V. heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikking van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie in het geschil tussen de Gemeente 's-Gravenzande en KPN Telecom BV. 

De kabels onder het schoolplein aan de Van der Kest Wittensstraat dienen te worden verlegd in verband met de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de school en de aanleg van het schoolplein. De gemeente en KPN hebben geen overeenstemming bereikt over op wiens kosten de kabels dienen te worden verlegd. In verband hiermee heeft de gemeente het college verzocht om een advies uit te brengen en KPN op te dragen haar kabels te verleggen.

Het college besloten dat, nu het college bevoegd is om geschillen over de voorwaarden van artikel 5.7, eerste lid, van de Tw, te beslechten en aan de voorwaarden van artikel 5.7, eerste lid, van de Tw, is voldaan, op KPN de plicht
rust om op eigen kosten over te gaan tot verlegging van onderhavige kabels.

Het college verklaart de bezwaren van KPN ongegrond.

 

 

Documenten

Besluit op bezwaar inzake geschil G.25.01, art. 5.7, eerste lid, TW tussen gemeente 's-Gravenzande en KPN Telecom (PDF - 5.02 MB)