Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gedogen van HDPE-buizen

Crystal Conduct Infra Broker mag in het weiland van een particulier geen lege HDPE-buizen aanleggen, tenzij er op korte termijn telecommunicatiekabels in de buizen komen. De lege beschermingsbuizen zijn geen onderdeel van een openbaar telecommunicatienetwerk. Het is de eerste keer dat dit in een beschikking is vastgelegd.

De particulier vroeg het college van OPTA om een beschikking omdat hij bedenkingen had tegen de voorgenomen aanleg van telecommunicatiekabels in zijn grond. Het stuk weiland van de particulier is grond zoals bepaald in artikel 5.1, tweede lid van de Telecommunicatiewet (Tw). Eigenaren of beheerders van deze gronden moeten kabels gedogen die ten dienste staan van een openbaar telecommunicatie- of omroepnetwerk, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie.

Geen bestemming

Tijdens de procedure werd duidelijk dat Crystal niet alleen kabels wilde aanleggen in het weiland, maar ook lege HDPE-buizen. Een HDPE-buis dient ter bescherming van telecommunicatiekabels. Hoewel de Tw het begrip beschermingswerk kent, valt een HDPE-buis alleen onder de Tw indien er een kabel in geplaatst is ten dienste van een openbaar telecommunicatie- of omroepnetwerk.

De procedure heeft duidelijk gemaakt dat Crystal Conduct vooralsnog de meeste HDPE buizen leeg laat en slechts twee buizen vult met kabels als bedoeld in de Tw. De particulier moet op grond van art. 5.1, tweede lid, van de Tw deze kabels gedogen, waartoe eerst twee HDPE-buizen worden aangelegd.

De lege buizen maken geen onderdeel uit van een openbaar telecommunicatienetwerk. De Tw biedt daarom geen basis om een gedoogplicht vast te stellen voor deze lege beschermingswerken. De aanleg hiervan kan slechts langs civielrechtelijke wijze plaatsvinden, nadat er een overeenkomst is gesloten tussen aanbieder en grondeigenaar.