Kruimelpad

Brief Opta (kenmerk OPTA/COL/2002/201369) aan KPN inzake monitoring van het daadwerkeliljk wegnemen van wholesale belemmeringen

Naar aanleiding van de op 16 mei jl. gehouden ronde tafel bijeenkomst inzake integrale tariefregulering heeft Opta besloten een aantal maatregelen te nemen om de uitvoering van het commitment van KPN en het daadwerkelijk wegnemen van wholesale belemmeringen te monitoren.