Kruimelpad

OPTA wil discussie over kabeltarieven

OPTA publiceert vandaag het consultatiedocument ‘Toegang tot de kabel’. Het belangrijkste onderwerp van deze consultatie is een herbalancering van kabeltarieven via de invoering van een vastrechtmodel. Met een dergelijk model worden de kosten van het kabelaansluitnetwerk gedekt uit de abonnementsinkomsten.

De aangekondigde modernisering van de kabelnetten wordt door OPTA toegejuicht, maar zij constateert dat dit nu een moeilijk te nemen stap is. Een andere financiële structurering van de kabeltarieven kan een stimulerende rol vervullen.

OPTA pleit in haar consultatiedocument voor de invoering van een vastrechtmodel omdat dit de drempel verlaagt voor modernisering van kabeltelevisienetten en ontwikkeling van nieuwe diensten en content mogelijk maakt. Het vastrechtmodel kan zo leiden tot een groter en afwisselender aanbod van programma’s en diensten. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een hogere abonnementsprijs voor het huidige standaardpakket en een lagere kanaalprijs voor programma- en dienstenaanbieders. De prijzen voor pluspakketten, abonnee TV, telefonie, internet en dergelijke zal naar verwachting lager worden.

Discussie in gang zetten

OPTA heeft op grond van de huidige wetgeving geen bevoegdheden op dit terrein en is zich bewust van het feit dat ze de invoering van het vastrecht op eigen kracht noch kan afdwingen noch kan tegenhouden. OPTA wil wel de discussie in gang zetten omdat de potentie van de Nederlandse kabelnetten niet ten volle benut wordt en de gewenste concurrentie geen volwassen vorm aanneemt.

Op basis van OPTA’s missie, kortweg het stimuleren van concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt, acht zij het van belang dat ook de kabelnetten in Nederland bijdragen aan de ontwikkeling tot volwaardige infrastructuurconcurrentie. OPTA constateert dat ondanks de potentie die kabelnetten hebben, de stap richting concurrentie niet volledig gemaakt wordt. Zo is er bijvoorbeeld op de markt voor vaste telefonie nog altijd geen volwaardig alternatief voor het vaste net van KPN.

Het consultatiedocument volgt de richtsnoeren die gezamenlijk door de NMa en OPTA zijn opgesteld. Partijen kunnen tot en met 28 juni 2002 hun visie over het document kenbaar maken.