Kruimelpad

Nieuwsbericht

Reactie wijziging opzegtermijn KPN Mobile

17-01-2002

KPN dient met een dergelijke wijziging van de algemene voorwaarden te voldoen aan de wettelijke verplichting om deze op genoegzame wijze kenbaar te maken. Voorzover OPTA heeft kunnen toetsen is hier op de belangrijkste punten aan voldaan: klanten worden op individuele wijze ruimschoots voor de ingangsdatum van de wijziging genformeerd.

OPTA is het niet eens met de stelling van de Consumentenbond dat voor de gehele sector dezelfde algemene voorwaarden moeten gelden. Het is immers zo dat aanbieders juist op deze voorwaarden met elkaar kunnen concurreren, bijvoorbeeld op het punt van een snelle contractsbeindiging.

OPTA onderschrijft wel het standpunt van de Consumentenbond dat het in de mobiele telefonie-markt in het algemeen ontbreekt aan goed vergelijkbare informatie over kwaliteitsgegevens en voorwaarden, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken. OPTA staat dan ook positief ten opzichte van de initiatieven die er zijn om daarover afspraken te maken. Indien deze niets opleveren vindt OPTA dat er wettelijke verplichtingen moeten komen voor operators voor het periodiek opleveren van eenduidige rapportages over kwaliteitsgegevens.