Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Scheepsbouwkundig Advies en RekenCentrum SARC B.V. vs ABN-AMRO N.V. - bezwaar

Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard.

Bij het primaire besluit is een klacht van SARC BV over een voorwaarde die banken hanteren bij effectendienstverlening afgewezen.

In de beslissing op het tegen het primaire besluit gemaakte bezwaar is geoordeeld dat SARC geenpersoonlijk belang heeft bij een besluit. De belangen van SARC onderscheiden zich daarvoor niet in voldoende mate van de belangen van de vele andere personen die van de effectendienstverlening van de banken gebruik maken.

Hieruit volgt dat SARC geen belanghebbende is. Daarom is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 3051 (PDF - 70.86 KB)