Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geen beperkingen meer voor internet tegen vast bedrag

OPTA heeft besloten dat het type telefoon-aansluiting van de abonnee geen rol meer mag spelen voor zijn toegang tot internet. Aanleiding hiertoe was een geschil tussen KPN en WorldCom.

OPTA heeft de eerdere beperkingen voor de levering van FRIACO (‘Flat Rate Internet Access Call Origination’ oftewel toegang tot internet tegen een vast bedrag zonder telefoontikken) met het besluit teruggedraaid. De afnemers van FRIACO krijgen hierdoor ruimere mogelijkheden om nieuwe diensten op de markt te brengen, ook voor gebruikers van het ‘gewone’ telefoonnetwerk. Tot nu toe was FRIACO enkel en alleen voor ISDN-gebruikers beschikbaar, omdat KPN stelde onvoldoende capaciteit in haar net voor alle overige abonnees te hebben. Inmiddels heeft KPN meer geïnvesteerd en kan het internetverkeer met speciale nummers sneller gescheiden worden van het gewone telefoonverkeer.

Doordat aanbieders van internet toegang via FRIACO ‘per bulk’ capaciteit inkopen, kunnen zij op eenvoudige wijze nieuwe vormen van toegang tot internet, bijvoorbeeld pakketten zonder telefoontikken, aan de consument aanbieden. Daarbij koppelt KPN via een apart 06760-nummer het internetverkeer in de KPN-centrale door naar de aanbieder van internet-toegang.

Door het opheffen van de ISDN-beperking verwacht het college dat veel consumenten meer keuze krijgen tussen verschillende vormen van toegang tot internet. Aanbieders kunnen zich nu richten op een veel grotere markt. Het college verwacht hiervan een stimulerende werking op het gebruik van internet in Nederland.

In een vorige week door de Europese Commissie gepresenteerd rapport wordt het tellen van telefoontikken als één van de belangrijkste redenen genoemd voor particuliere gebruikers om niet online te gaan. De internettoegang zonder telefoontikken komt nu ook voor mensen zonder ADSL of kabel dichterbij. Dit is niet alleen goed voor de consument, maar ook voor het gebruik van internet in het algemeen in ons land. Volgens het OESO-rapport van april jl. is het zo dat Nederland voor wat betreft het gebruik van smalband-internet ten opzichte van andere Europese landen flink achter loopt.