Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregels aankiesbaarheidsdiensten

Nog steeds zijn niet alle diensten bereikbaar voor eindgebruikers. Met name vanaf mobiele telefoons zijn niet alle nummers aankiesbaar. Volgens de beleidsregels die OPTA op 6 juli 2001 heeft gepubliceerd moeten telecomaanbieders met aanmerkelijke marktmacht meewerken aan het toegankelijk maken van bepaalde nummers voor consumenten, vanaf zowel mobiele als vaste telefoon.

Met name de elektronische postbusdiensten (084) en persoonlijke nummerdiensten (087) zijn niet voor iedereen oproepbaar. Dit geldt ook voor gratis diensten (0800) en betaalde informatiediensten (0900, 0906 en 0909). Hoe is het mogelijk dat netwerkaanbieders zoals KPN en Libertel, toch de meest gebruikte netwerken in Nederland, niet alle nummers voor hun consumenten beschikbaar stellen?

Toegankelijkheid van het netwerk

De oorzaak ligt in de toegankelijkheid van het netwerk. Dienstaanbieders, van bijvoorbeeld Unified Messaging diensten, hebben niet altijd toegang tot het netwerk van KPN en Libertel. De dienstaanbieders kunnen daardoor hun klanten, veelal abonnees van KPN en Libertel, niet van dienst zijn.

Om de dienstverlening bij de klant te krijgen, moet het netwerk toegankelijk zijn voor de dienstaanbieders. Dat vergt langdurige onderhandelingen. De nieuwe beleidsregels van OPTA geven richtlijnen voor eventuele geschillen tussen de dienstaanbieders en netwerkexploitanten over de toegankelijkheid van het netwerk.

Volgens OPTA moeten partijen met aanmerkelijke marktmacht, zoals KPN mobiel en Libertel, in beginsel voldoen aan elk verzoek om 084, 087, 0800 en 090x nummers aankiesbaar te maken. De dienstaanbieders van deze nummers hebben immers geen enkele andere rele mogelijkheid om hun diensten aan te bieden aan eindgebruikers.

Voor het vaste net van KPN gelden soortgelijke regels. OPTA vindt het redelijk als KPN vaste netwerk naast bovengenoemde nummers ook carrierselectienummers (16xy en 10xyz), internettoegangnummers (06760) en virtual private network nummers (082-xyz) op verzoek aankiesbaar maakt. Indien dienstaanbieders deze diensten willen aanbieden aan de eindgebruikers van KPN-vast, dienen zij hiertoe bij KPN een verzoek om bijzondere toegang in.

Met de nieuwe beleidsregels wil OPTA bevorderen dat eindgebruikers meer keus krijgen in het aantal aangeboden diensten waar ze gebruik van kunnen maken. Met de beleidsregels kunnen dienstaanbieders sneller de toegang tot de netwerken van aanmerkelijke marktmachtpartijen afdwingen. OPTA verwacht dat eindgebruikers van de mobiele netwerken van Ben, Dutchtone en Telfort, maar ook van andere vaste netwerkaanbieders zoals bijvoorbeeld UPC en Essent, van dezelfde diensten gebruik willen maken als de diensten die eindgebruikers van KPN en Libertel kunnen gebruiken en dat op die manier alle netwerken toegang zullen verlenen aan de dienstaanbieders.

Desgewenst zijn de beleidsregels op te vragen bij het secretariaat van de afdeling Nummers en Registraties, Babylon complex toren B, Koningin Julianaplein 30 te Den Haag, telefoonnummer 070-3159232.

 

Documenten

Beleidsregels aankiesbaarheidsdiensten (PDF - 19.71 KB)