Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

PTT Post moet toegang tot netwerk verlenen

MailMerge Nederland moet tegen dezelfde voorwaarden als PTT Post toegang krijgen tot de postbussen in de postkantoren. Ook dienen de voorwaarden redelijk te zijn. Dat heeft OPTA bepaald in het geschil tussen MailMerge Nederland en PTT Post over de voorwaarden voor toegang tot postbussen.

‘Toegang tot postbussen’ houdt in dat, naast PTT Post, ook andere aanbieders postzendingen mogen deponeren in de postbussen. Dit is van belang om op het zakelijk segment van de postmarkt de concurrentie te bevorderen.

Op grond van de Postwet moet deze toegang door PTT Post verleend worden tegen redelijke, objectief gerechtvaardigde en non-discriminatoire voorwaarden en vergoedingen. OPTA is bevoegd om, indien partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen, de voorwaarden voor toegang tot postbussen vast te stellen.

MailMerge Nederland heeft OPTA verzocht omtrent zeven door PTT Post gestelde voorwaarden een beslissing te nemen. Hieromtrent heeft OPTA besloten dat:

  1. Mailmerge Nederland alle postzendingen voor bezorging in de postbussen mag aanleveren, voor zover deze zendingen qua vorm, afmeting, gewicht e.d. niet onredelijk zijn.
  2. PTT Post geen beperkingen mag opleggen omtrent het aantal door Mailmerge Nederland aan te leveren postzendingen.
  3. Mailmerge Nederland dezelfde aanlevertijden voor postzendingen dient te krijgen als PTT Post.
  4. PTT Post aan Mailmerge Nederland de noodzakelijke gegevens dient te verschaffen om op alle postbuslocaties in Nederland postzendingen te kunnen afleveren.
  5. PTT Post dient onbestelbare postzendingen door te sturen naar het algemene postbusnummer van Mailmerge Nederland.
  6. PTT Post een prestatieverplichting heeft om de door Mailmerge Nederland aangeleverde postzendingen tijdig, juist, volledig en onbeschadigd in de postbussen te deponeren.
  7. Mailmerge Nederland haar postzendingen herkenbaar moet maken. Bij het gebruik van voorgefrankeerde enveloppen van PTT Post moet duidelijk zijn dat deze van Mailmerge Nederland afkomstig zijn.

OPTA heeft bepaald dat Mailmerge Nederland binnen twee weken, onder de bovenstaande voorwaarden, toegang tot de postbussen moet krijgen.