Kruimelpad

Rapport 'Toezicht en regulering in de Telecommunicatiemarkt'

OPTA heeft het Instituut voor Informatierecht bij brief van 26 oktober 2000 verzocht een juridische analyse te geven van de juridische aspecten van de algemene en sectorspecifieke mededingingsregulering (en toezicht) in de telecommunicatiesector.