Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregels Nummerhandel

De beleidsregels nummerhandel zijn op 1 april 2013 gewijzigd. Onderaan deze pagina kunt u een brief downloaden waarin alleen de wijzigingen staan.

De wetgever heeft in de Telecommunicatiewet het college de bevoegdheid gegeven om op te treden tegen nummerhandel. 

Het college kan de toekenning of reservering van een nummer weigeren als uit de aanvraag blijkt dat deze wordt gedaan met de kennelijke bedoeling de aangevraagde nummers te verhandelen. Ook kan het college een
toekenning of een reservering van een nummer intrekken als blijkt dat
deze nummers zijn aangevraagd met ‘de kennelijke bedoeling deze te verhandelen’.

Er worden diverse varianten van nummerhandel onderscheiden, die de wetgever echter niet alle als onwenselijk beschouwt. Het college zou daar moeten kunnen optreden waar nummerhandel kan leiden tot drempels in de markt en de kosten voor marktpartijen verhoogt.

Het college publiceert bij deze beleidsregels die aangeven op welke wijze het college invulling geeft aan de intrekkingsbevoegdheid als een aanvraag tot intrekking van nummers wordt ontvangen. Het college beoogt hiermee duidelijkheid te scheppen voor de partijen die actief zijn in de diverse markten waarin gebruik wordt gemaakt van nummers uit de openbare nummerruimte. Indien het college overweegt ambtshalve tot intrekking over te gaan, zullen de in de beleidsregels opgenomen criteria zo veel mogelijk overeenkomstig worden toegepast.

 

Bijlagen

Beleidsregels Nummerhandel OPTA (21-03-2001) (PDF - 24.62 KB) Wijziging Beleidsregels Nummerhandel OPTA (01-04-2013) (PDF - 59.65 KB)