Kruimelpad

Onderzoek

Rapport Evaluatie OPTA 2001

30-03-2001

Op 18 november 2000 is Twynstra Gudde gestart met een evaluatieonderzoek naar het functioneren van de OPTA. Het onderzoek is uitgevoerd door Twynstra Gudde in samenwerking met Logica Consulting en RAND Europe. Daarnaast is er een expertpanel ingesteld bestaande uit zeven hoogleraren/wetenschappers en deskundigen op een of meerdere onderdelen van het domein van deze evaluatie. Zij zijn intensief geconsulteerd gedurende het onderzoek.

Het onderzoek beperkte zich tot het functioneren van de OPTA van 1 augustus 1997 tot 1december 2000. De kwaliteit van de wet- en regelgeving was geen object van evaluatie.