Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam over aanwijzing KPN tot aanbieder met aanmerkelijke macht op de markt voor huurlijnen

De president van de rechtbank in Rotterdam heeft de aanwijzing van KPN door OPTA op basis van artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet tot aanbieder met aanmerkelijke macht op de markt voor huurlijnen gedeeltelijk geschorst. De schorsing heeft betrekking op huurlijnen met een capaciteit van groter dan 2 Mb. Voor huurlijnen met een kleinere capaciteit blijft de aanwijzing in stand.

KPN vond dat OPTA haar ten onrechte als aanmerkelijke macht op de gehele markt voor huurlijnen had aangewezen. OPTA had volgens KPN onderscheid moeten maken naar KPN’s positie op deelmarkten (huurlijnen kleiner dan 2Mb, 2Mb, groter dan 2Mb en Permanent Virtual Circuits oftewel PVC’s). KPN stelde dat op de markt voor huurlijnen groter dan 2Mb aanbieders actief zijn met een groter marktaandeel dan KPN. OPTA daarentegen betoogde dat op basis van de Telecommunicatiewet en de uitleg daarvan de aanwijzing plaats zou moeten vinden voor de totale huurlijnenmarkt. Op die totale markt is KPN veruit de grootste aanbieder.

De president van de rechtbank in Rotterdam deed op 31 januari uitspraak in deze kwestie. De president is van mening dat OPTA in het kader van een aanwijzing op basis van artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet moet differentiëren naar productmarkten, dat wil zeggen deelmarkten op basis van de capaciteit van de desbetreffende huurlijnen. Dit betekent dat de huurlijnenaanwijzing van KPN wordt geschorst voor zover het gaat over de deelmarkt van huurlijnen groter dan 2Mb. OPTA zal een nieuw besluit op het bezwaar van KPN nemen, waarin OPTA rekening houdt met deze uitspraak van de rechter.

Overigens heeft KPN bij OPTA geen bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing op basis van artikel 7.2 als aanbieder op de markt van huurlijnen kleiner of gelijk aan 2Mb. Tevens is geen bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing als aanbieder met aanmerkelijke macht op de huurlijnenmarkt op basis van artikel 6.4 Telecommunicatiewet, noch tegen de aanwijzing op de markt van vaste openbare telefonie (tevens artikel 6.4 Telecommunicatiewet). Deze blijven aldus onverkort van kracht.

Voor de volledige tekst kunt u contact opnemen met de rechtbank Rotterdam (010-2971870). Het behandelnummer is VTELEC 00/2638 – SIMO.