Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA wijst Libertel en KPN aan als aanmerkelijke marktmacht

OPTA heeft Libertel alsnog aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke macht op de markt voor mobiele telefonie. Deze aanwijzing was door de rechtbank in Rotterdam in eerste instantie geschorst. De aanwijzing van KPN Mobile als aanbieder met aanmerkelijke macht op de mobiele-telefoonmarkt wordt gecontinueerd. Doel van deze maatregelen is het bevorderen van de concurrentie op de mobiele-telefoonmarkt.

De aanwijzing gebeurt op basis van de Telecommunicatiewet. Daarin staat dat een telecomaanbieder met een marktaandeel van meer dan 25 procent wordt aangewezen als aanbieder met een aanmerkelijke marktmacht. Uit een door OPTA verricht onderzoek blijkt dat het marktaandeel van KPN Mobile op de mobiele-telefoonmarkt tussen de 35 en 45 procent ligt. Het marktaandeel van Libertel op deze markt ligt tussen de 25 en 35 procent.

De aanwijzing tot aanmerkelijke marktmacht stimuleert de concurrentie. Zo zijn KPN Mobile en Libertel verplicht te voldoen aan alle redelijke verzoeken om toegang tot hun mobiele netten. Zij moeten bovendien deze toegang verlenen tegen niet-discriminerende voorwaarden en tarieven. Hierdoor wordt het voor telecombedrijven die zelf niet over een mobiel netwerk beschikken, zoals carrierselect-aanbieders, gemakkelijker hun diensten via mobiele netwerken aan te bieden.

Ook stimuleert deze maatregel directe interconnectie tussen mobiele aanbieders onderling. Nu nog worden alle gesprekken tussen abonnees van de diverse mobiele aanbieders afgewikkeld via het vaste netwerk van KPN. Een directe verbinding tussen netwerken is niet alleen efficinter, maar kan ook kostenbesparend werken omdat aanbieders geen gebruik meer hoeven te maken van KPNs vaste netwerk. OPTA hoopt dat de mobiele aanbieders deze besparingen doorgeven aan hun abonnees in de vorm van lagere tarieven.

In oktober 1999 had OPTA zowel KPN Mobile als Libertel al aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke macht op de markt voor mobiele telefonie. Libertel tekende bezwaar aan tegen die aanwijzing en verzocht tegelijkertijd de rechter het besluit van OPTA te schorsen. Omdat OPTA het aanwijzingsbesluit naar de mening van de rechter onvoldoende had gemotiveerd, willigde de rechter het verzoek van Libertel in. OPTA heeft nu een nieuwe beslissing genomen op het bezwaar van Libertel. KPN Mobile had geen bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing. Het door OPTA uitgevoerde marktonderzoek, dat in het vervolg jaarlijks zal plaatsvinden, wees uit dat er geen aanleiding is om de aanwijzing van KPN Mobile in te trekken.